2007. július 27-29 között rendeztük Dunaújvárosban a XXII. UL Nemzeti Bajnokságot és a Rabnecz Gábor emlékversenyt.
A Nemzeti Bajnokság megrendezésére az MKSSZ felkérése és támogatása alapján került sor.
A verseny célja kettős: UL Nemzeti bajnok avatása kategóriánként, valamint a magyar UL szakág egyik legkiválóbb versenyzöjének RABNECZ GÁBOR volt klubtársunk 2005 július 15.-i égi távozásának méltó megemlékezése. 

2007. évi XXII. UL Nemzeti Bajnokság és

Rabnecz Gábor emlékverseny versenykiírása

1, A versenyt rendezi:

MRSZ, MKSSZ, DUNAFERR Repülő Klub Dunaújváros

2, A verseny célja:

Nemzeti bajnok avatása kategóriánként, a versenyzők minősítéséhez szükséges feltételek biztosítása, a válogatott keret kijelölése, felkészülés a nemzetközi versenyekre.

Kolibri jelvények megszerzési feltételeinek megteremtése, pilótabarátságok elmélyítése, sportágunk népszerűsítése, hagyományok ápolása.

3, A verseny ideje és helye:

2007. július 27-29  Dunaújváros, repülőtér

edzőnap, repülési lehetőség : 2007. július 26

regisztráció : 2007. július 27. 10 óráig

5, A nevezés feltételei:

Az FAI UL versenyszabályzat szerint.

Rendezett gép- és személyi okmányok, MRSZ tagság, érvényes regisztráció és biztosítás.

Nevezési díj határidőre történő befizetése és a nevezési lap helyszíni leadása.

6, Nevezési díj és a nevezéssel kapcsolatos információk:

Nevezési díj:  - előzetes nevezési díj (egyszemélyes kategória)  3000 Ft +ÁFA = 3600 Ft

                                                                (kétszemélyes kategória)   4000 Ft +ÁFA = 4800 Ft

                                      fizetési határidő : 2007. július 20.

         befizetés : OTP 11736037-20580810 – Dunaferr Repülőklub UL számlára

- helyszíni nevezési díj (egyszemélyes kategória) 4500 F+ÁFA = 5400 Ft

        (kétszemélyes kategória)    6000 Ft +ÁFA = 7200 Ft

                                      fizetési határidő : 2007. július 27.-én a helyszínen

- számla a befizetésről a helyszínen lesz kiállítva, nevezési díjat nem fizetünk vissza

A nevezési díj tartalmazza: színes térképet feladatonként + fotókat (a kétszemélyes gép 2 db térképet kap és 2 pld. fotósorozatot), a rendezéshez szükséges technikai feltételeket, díjazást (serleg, oklevél, emléklap), campinget a repülőtér területén, versenyzőknek 1 alkalommal meleg vacsorát, (kísérőknek igény esetén, 500 Ft/fő a vacsora), versenyvezetést.

7, Kategóriák:

RWL1, RWL2 /motoros sárkány egy-, és kétszemélyes/

RAL1, RAL2 /merevszárnyú UL egy-, és kétszemélyes/

Ha valamelyik kategóriában háromnál kevesebb induló lesz, akkor a versenyrendezőség dönt az esetleges kategória összevonásokról.

8, Versenyszámok:

Navigációs feladatok GPS értékeléssel 3 db (feladatonként max 1000 pont)

Economi feladatok 1 db (max 1000 pont)

Precíziós célleszállás ill touchdown 4 db (feladatonként max 250 pont)

Kombinált sebességi, navigációs, economi feladatok 1 db (max 1000 pont)

9, Díjazás:

A verseny sikeres és eredményes értékeléséhez min. 4 értékelhető versenyszám szükséges. Díjazásra kerülnek a Nemzeti Bajnokság kategóriánkénti 1-3. helyezettjei.

A Rabnecz kupát kategóriától függetlenül a Rabnecz Gábor emlékére kitűzött navigációs és economi feladaton legtöbb pontot gyűjtő versenyző kapja (az ezresítés előtti pontszám alapján), pontazonosság esetén az economi számban elért repülési időtartam dönt.

10, Egyéb rendelkezések:

A gép parancsnokának rendelkeznie kell az alapvető navigációs eszközökkel. Üzem- anyagról a versenyző gondoskodik. Nem követelmény, de az eredményes szereplés érdekében ajánlott a gépet úgy felkészteni, hogy min. 2,0 óra folyamatos repülésre képes legyen. Az economi feladatokhoz az üzemanyagrendszer ellenőrizhető és plombálható legyen.

11, Értékelés:

Az egyes feladatok önállóan kerülnek értékelésre, a kategóriánkénti győztes pontszáma 1000 pont lesz, a többieké a megszerzett pontszámuk arányában kevesebb. Az összesített végeredmény az így számított pontok összessége alapján kerül kihirdetésre. A feladatok értékeléséhez GPS-loggereket is használunk. A loggereket a rendező biztosítja. Saját logger is használható tartalékként, de csak a rendezők előzetes jóváhagyásával. A kétüléses kategóriákban a navigátor személye a verseny alatt nem cserélődhet.

12, A verseny tisztségviselői:

Versenyvezető: Szurma József Dunaferr Repülő Klub UL

Helyettese (repülésvezető) : Regős Csaba

13, Repülési és biztonsági szabályok:

Az FAI UL versenyszabályzat és a helyszínen érvényes repülőtérrend szerint.

14, Egyéb:

A repülőtéren előzetes foglalás esetén szállás igénybe vehető, 1000 Ft/fő/éj +ÁFA.

Hangárban géptárolás 250 Ft/nap +ÁFA = 300 Ft (előre kell fizetni).

A versennyel kapcsolatos bármilyen kérdésről felvilágosítást adnak:

Szurma József tel. 30/9797-494

Thuróczy Endre tel. 20/7779-194

Ferinc Vince tel.: 20/7779-009; 30/268-3326

 

2007. évi XXII. UL Nemzeti Bajnokság és

Rabnecz Gábor emlékverseny feladatkiírása


1.    economi feladat :      1 A – távolsági

                                           1 B - időtartam

Értékelés: Nemzeti Bajnokság + Rabnecz Gábor emlékverseny ( 1B )

 

Útvonal: IP-A-B -C pontok kötelező érintésével, a többi pontok érintése tetszőleges

Értékelt szakasz : max. távolság  – 500 pont

                            max. időtartam  – 500 pont

Üzemanyag: egyszemélyes 15 liter, kétszemélyes 25 liter ( 2,0 litert vissza kell hozni !)

Térkép: M1:200000 ,    GPS: Garmin Geko 201

Riport a távrepülésről ( IP-A-B-C-    tetszőleges pontok    - LHDV)

Büntetés:

- felszállás decken kívül 20% a távrepülés pontjaiból (csak RWL1, RWL2)

- leszállás decken kívül (reptér szegély jelein belül) 20% az időtartam repülés pontjaiból

- leszállás (reptér szegély jelein kívül) 100%

- visszahozott üzemanyag kevesebb mint 2,0 liter, 100%

- térképről lerepülés: időtartam 100 %

- fordulópontok R=250 méteren kívüli megközelítése nem értékelhető

Feladat :

A start nyitás-zárás között szállj fel a deckből és repülj az IP pontba, majd a kötelezö A-B-C fordulópontot érintsd. Ezután tetszőleges sorrendben fordulópontokat látogathatsz meg. Egy fordulópont csak egyszer érinthető. Kisapostag település fölé 500 m alatt berepülni tilos!

A maradék felhasználható üzemanyaggal termikelj maximum a megengedett időpontig, és a deckbe száll le, kigurulás megengedett. A riportodat és a GPS-t a startügyeletesnek 5 percen belül le kell adni.

Értékelés:

1A - távolsági feladat:  P1 = S (km) / Smax (km)  x 500

       Smax = megrepült maximális távolság

       S = versenyző által megrepült távolság

1B. időtartam feladat P2 = T (sec) / Tmax (sec) x 500

        Tmax = megrepült maximális időtartam

        T= versenyző által megrepült időtartam

Összesítés: P = P1 + P2   utána kerül ezresítésre P/Pmax x 1000

2.   ügyességi feladat :

2A – klasszikus állómotoros célraszállás

2B – időre történő állómotoros célraszállás

Értékelés: Nemzeti Bajnokság

 

2A. Állított motoros célraszállás:

Egyenkénti indítással, felszállás a 100 x 25 m-es deckből, jobb körön emelkedik (eligazítás szerint) legalább 250 m magasságig, a deck kezdő vonala előtt motort állít, álló motorral

átrepül a deck kezdő vonala felett, majd bal körön süllyedve behelyezkedik úgy, hogy

a lehető legmagasabb pontértékű mezőben érjen talajt, majd a deck végéig álljon meg.

 

Pontozás: A főfutókkal való stabil talajfogás helye szerint.

                  pontszámok : 250; 200; 150; 100; 50; FAI UL versenyszabályzat szerint

 

2B. Állított motoros célraszállás időre:

1A szerint, azonban a talajfogás a deckben egész percben következzen be (mesteróra szerint). A deck végéig meg kell állni (csak RWL1, RWL2).

 

Pontozás: 1A szerint + Időbónusz

                  Időbónusz = +,- 10 mp-en belül 100 pont

                                       +,- 10 mp-en kívül 5 pont/mp levonás

Büntetés:

- felszállás, decken kívül 20% (csak RWL1, RWL2)

- kigurulás decken kívül 100% (csak RWL1, RWL2)

- deck kezdővonala után járó motor 100%

3.   navigációs feladat : 3 A – sebességi

                                         3 B - navigáció

Értékelés: Nemzeti Bajnokság + Rabnecz Gábor emlékverseny (3 -A, B)

értékelési szempont: min. sebesség, navigáció, deklarált sebesség tartás

Útvonal: Dunaújváros-Baja (LHDV-IP-A-B-C-D-E-F-G-H-J-K-L-M)     L=FP

Értékelt szakasz : IP-A min. sebességi szakasz – 500 pont

                             A-L (útvonalkapu, időkapu) – 1000 pont

Távolságok: LHDV-IP : 1,53 Km

                      IP-A : 9,27 Km

                      A – L : 93,57 Km

                      L-M : 12,0 Km

                      útvonal összesen: 116,37 Km

Üzemanyag: korlátlan, tankolási lehetőség Baján.

Térkép: M1:200000 (2 db), GPS: Garmin Geko 201

Büntetés:

- felszállás decken kívül 20% (csak RWL1, RWL2)

- kurzustól való 250-250 m-nél nagyobb eltérés esetén

               IP - A szakaszon 50%

               A-L szakaszon nincs kapuért járó pontszám

- magasság eltérés az előírtaktól 50%

- karanténban beszélgetés, telefonálás 100%

- saját GPS, rádió, telefon használat repülés alatt 100%

Feladat:

A startügyeletesnél a felszállás előtt add le a G-H-J-K-L (58,5 Km) kurzusra dekralált sebességedet, vedd át a GPS-t, majd a megadott időben a deckből szállj fel. Repülj 3 perc alatt IP pontba, és az IP-A egyenesen minimális sebességgel haladj úgy, hogy a kurzustól 250-250 méternél jobban ne térj el, a föld feletti magasságod min. 200 m, max. 300 m legyen. Kisapostag település fölé berepülni tilos!

A-G szakaszon kövesd a kurzust, amit útvonalkapukon ellenőriznek.

G-H-J-K-L szakaszon kövesd a kurzust és tartsd a megadott sebességedet, amit útvonal-kapukon és időkapukon ellenőriznek.

L pontból szabadon repülj a Bajai repülőtérre (M) a leszállójel szerint szállj le, és a startügyeletes jelenlétében kapcsold ki a GPS-t.

Értékelés:

3A - min. sebességi feladat: P1 = Vmin/V x 500

       Vmin = legkisebb sebesség a (3A) feladaton

       V = versenyző sebessége a (3A) feladaton

3B. navigációs feladat P2 = (Gt x 200 + G x 50), utána kerül ezresítésre: P/Pmax x 1000

       Gt = Érvényes időkapuk száma

       G = Érvényes útvonalkapuk száma

Időkapuk száma: 10, kapunként adható pontszám: 200, keresztezési idő tűrése:25 sec

                            Időkapu (sáv) szélessége: 500 m, ezen kívül az időmérés nem értékelhető

Útvonalkapuk száma: 30, kapunként adható pontszám: 50, kapu (sáv) szélessége: 500 m

Elérhető max. pontszám ezresítés előtt: 3500

4.    navigációs feladat :   4 A – sebességi

                                            4 B - navigáció

                                            4C - ügyességi célleszállás

Értékelés: Nemzeti Bajnokság + Rabnecz Gábor emlékverseny (4-A, B )

értékelési szempont: navigáció, fotók keresése, max. sebesség

Útvonal: Baja - Dunaújváros(M-L-N-O-P-Q-R-S-T-V-X-A-FP-LHDV)     L=IP

Értékelt szakasz : L-A (útvonalkapu, fotó) – 1000 pont

                             A-FP max. sebességi szakasz – 500 pont

Távolságok: M-L : 12,0 Km

                      L-A : 93,57 Km

                      A – FP : 10,563 Km

                      FP-LHDV : 3,4 Km

                      útvonal összesen: 119,53 Km

Üzemanyag: korlátlan, tankolási lehetőség Baján.

Térkép: M1:200000 (2 db), GPS: Garmin Geko 201

Fotó: 8 db

Büntetés:

- leszállás, kigurulás decken kívül 20% (csak RWL1, RWL2)

- kurzustól való 250-250 m-nél nagyobb eltérés esetén

        L-A szakaszon nincs kapuért járó pontszám

- foto jelölés a térképen +, - 2,5 mm-en kívül jelölve, 0 pont

- egy fotó többszöri jelölése 0 pont a jelölt fotónak

- magasság eltérés az előírtaktól 50%

- karanténban beszélgetés, telefonálás 100%

- saját GPS, rádió, telefon használat repülés alatt 100%

Feladat :

Reptéri eligazítás után a startügyeletesnél vedd át a GPS-t, majd a megadott időben a deckből szállj fel.
Repülj 10 perc alatt L pontba.

L-FP szakaszon kövesd a kurzust, amit útvonalkapukon ellenőriznek, valamint keresd a fotókat és jelöld a térképeden.

Az A-FP egyenesen max. sebességgel haladj, a föld feletti magasságod min. 200 m legyen.

FP pontból 5 percen belül a deckbe szállj le (megállással csak RWL1, RWL2)

A karanténban 10 perc áll rendelkezésedre a térkép és a GPS leadására.

Értékelés:

4A - max. sebességi feladat: P1 = V/Vmax x 500

       Vmax = legnagyobb sebesség a (4A) feladaton

       V = versenyző sebessége a (4A) feladaton

4B - navigációs feladat P2 = (F x 200 + G x 50), utána kerül ezresítésre : P/Pmax x 1000

        F = Érvényes fotók száma

        G = Érvényes útvonalkapuk száma

Fotók száma: 8, fotónként adható pontszám: 200

Útvonalkapuk száma: 30, kapunként adható pontszám: 50, kapu (sáv) szélessége: 500 m

Elérhető max. pontszám ezresítés előtt: 3100

4C – ügyességi célleszállás (motorral, vagy anélkül) pontszámok : 250; 200; 150; 100; 50;
        
FAI UL versenyszabályzat szerint

5.   ügyességi feladat:

Klasszikus állómotoros célraszállás

Értékelés: Nemzeti Bajnokság + Rabnecz Gábor emlékverseny

 

Állított motoros célraszállás:

Egyenkénti indítással, felszállás a 100 x 20 m-es deckből, jobb körön emelkedik

legalább 250 m magasságig, a deck kezdő vonala előtt motort állít, álló motorral

átrepül a deck kezdő vonala felett, majd bal körön süllyedve behelyezkedik úgy, hogy

a lehető legmagasabb pontértékű mezőben érjen talajt, majd a deck végéig álljon meg.

 

Pontozás: A főfutókkal való stabil talajfogás helye szerint.

                  pontszámok : 250; 200; 150; 100; 50; FAI UL versenyszabályzat szerint

 

Büntetés:

- felszállás, decken kívül 20% (csak RWL1, RWL2)

- kigurulás decken kívül 100% (csak RWL1, RWL2)

- deck kezdővonala után járó motor 100%

6.   navigációs feladat :

Értékelés: Nemzeti Bajnokság

értékelési szempontok: útvonaltartás, fotó keresés, deklarált sebesség tartás, célleszállás

Útvonal: Dunaújváros LHDV-IP-A – B1 – B – C1 – C – FP 

Értékelt szakasz : IP-A – B1 – B – C1 – C – FP (max. 1000 pont)

Távolság: LHDV-FP : max. 106,0 Km

Fotó: 8 db (ebből A, B, C útvonal fordító pontok)

Sebesség deklarációs lap

Térkép: M1:200000

GPS: Garmin Geko 201

Üzemanyag: korlátlan

Büntetés:

- felszállás vagy leszállás decken kívül -20%

      (csak RWL1, RWL2)

- kurzustól való 250-250 m-nél nagyobb eltérés esetén

      nincs kapuért járó pontszám

- időkapu eltérés nagyobb mint 15 sec esetén

      nincs kapuért járó pontszám

- foto jelölés a térképen +, - 2,5 mm-en kívül jelölve, 0 pont

- karanténban beszélgetés, telefonálás – 100%

- saját GPS, rádió, telefon használat repülés alatt – 100%

- egy fotó többszöri jelölése 0 pont a jelölt fotónak

Feladat:

A startügyeletesnél a felszállás előtt add le a C - FP kurzusra dekralált sebességedet, vedd át a GPS-t, majd a megadott időben a deckből szállj fel. Repülj 3 perc alatt IP pontba, és az IP-A egyenesen keresd az útvonal fordító fotót. Ha megtaláltad,, jelöld a térképen és szerkessz egyenest B1 pontba. A szerkesztett egyenesen fotópontokat kell beazonosítani és a térképre jelölni. Ez ismétlődik B és C vonalon, C pontig. A C ponttól FP pontig dekralált sebességet ellenőriznek. Az egész útvonalon lehetnek útvonal ellenőrző kapuk és fotópontok. FP pontból 5 percen belül a deckbe szállj le (megállással csak RWL1, RWL2).

A karanténban 10 perc áll rendelkezésedre a térkép és a GPS leadására.

Értékelés:

P = (F x 150 + G x 50 + Gt x 200) utána kerül ezresítésre P/Pmax x 1000

        F = Érvényes fotók száma

        G = Érvényes útvonalkapuk száma

        Gt = Érvényes időkapuk száma

Fotók száma: 8 db, fotónként adható pontszám: 200

Útvonalkapuk száma: 20, kapunként adható pontszám: 50, kapu (sáv) szélessége: 500 m

Időkapuk száma: 5, kapunként adható pontszám: 200, keresztezési idő tűrése:15 sec

                            Időkapu (sáv) szélessége: 500 m, ezen kívül az időmérés nem értékelhető

Elérhető max. pontszám ezresítés előtt: 3600

2007. évi XXII. UL Nemzeti Bajnokság (július 27-29 Dunaújváros)
összesített végeredménye

 

 

N  é  v

No

F1A

F1B

F2A

F2B

F3A

F3B

F4A

F4B

F4C

F5

F6

F

 

 

rajt

táv.

econ.

célle.

célle.

Vmin

nav.

Vmax

nav.

célle.

céll.

nav.

sum

 

Elérhető max. pontsz.

 

500

500

250

350

500

1000

500

1000

250

250

1000

3600

 

RWL1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kovács Aurél

7

497

429

250

0

480

949

395

1000

250

250

608

5108

2

Horváth István

8

500

391

0

0

448

1000

423

889

200

200

1000

5051

3

Tóth József

1

405

312

250

350

500

897

379

333

250

250

691

4617

4

Martinecz Endre

9

490

310

0

300

382

818

496

222

0

0

0

3018

5

Fehér László Kristóf

2

32

74

0

165

189

719

500

56

200

200

269

2404

6

Smidróczki Zoltán

4

412

400

0

350

0

0

0

0

0

0

0

1162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RWL2-RAL2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thuróczy E - Guti Gábor

5

306

500

250

350

500

1000

301

1000

250

250

1000

5707

2

Bajusz Huba - Bólya Bea

3

500

421

100

0

430

930

464

852

200

200

997

5094

3

Fehérvári T-Bamberger A.

6

197

365

0

179

376

902

500

590

200

250

806

4365

4

Nagy Imre - Gabányi G.

10

26

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166 
Rabnecz Gábor emlékverseny -  2007. július 27-29 Dunaújváros
összesített eredmények

 

 

Név

No

F1B

F3A

F3B

F4A

F4B

F5

F

 

 

rajtszám

econ.

Vmin

nav.

Vmax

nav.

célle.

sum

 

Elérhető max. pontszám

 

500

500

1000

500

1000

250

3750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thuróczy E - Guti Gábor

9

500

500

1000

301

1000

250

3551

2

Bajusz Huba - Bója Bea

3

337

430

930

464

852

200

3213

3

Kovács Aurél

7

429

480

943

395

590

250

3087

4

Horváth István

8

391

448

994

423

525

160

2941

5

Fehérvári T - Bamberger A.

6

365

376

902

500

590

200

2933

6

Tóth József

1

312

500

892

379

197

250

2530

7

Martinecz Endre

9

310

382

813

496

131

0

2132

8

Fehér László Kristóf

2

74

189

49

500

33

160

1005

9

Smidróczki Zoltán

4

400

0

0

0

0

0

400

10

Nagy Imre - Gabányi Gábor

10

140

0

0

0

0

0

140

 


 

Horváth István kapta Rabnecz Gábor családja által felajánlott különdíjat !